Takimi konsiston ne diskutimin ndermjet institucioneve perdoruese mbi mbikeqyrjen dhe funksionimin e Sistemit te Integruar

 • Tryezë diskutimi
 • 22/02/2023
 • 10:30
 • Ministria e Drejtesise, Salla e konferencave
 • Shqipëri
 • Tirane
 • Tirane
 • Tirane
 • Znj; Klaudia Hasanllari
 • Drejtor i institucionit
 • Znj. Klaudia Hasanllari, Perfaqesues te institucioneve perdoruese, stafi i sektorit perkates dhe Z. Selami Shehu perfaqesues i AKSHIT
 • Jo
 • Jo
 • Bora Krasniqi, specialiste
 • Klaudia Hasanllari, Drejtori i Institucionit