Inspektim punimesh Rruga “Kongresi i Dibres”, Lagjia Administrative Bathore.

 • Inspektim/kontroll
 • 22/02/2023
 • 12:00
 • Lagjia Administrative Bathore
 • Shqipëri
 • Tirane
 • Kamez
 • Lagjia Administrative Bathore
 • Rakip Suli
 • Kryetar i Bashkise Kamez
 • Kryetari i Bashkise Kamez, Drejtoresha e Projekteve dhe Investimeve, Drejtori i Pergjithshem i Puneve Publike, Administratori i Njesise
 • Jo
 • Jo
 • Eni Pellumbi, Drejtoreshe e Medias dhe Informacionit
 • Elvis Gjika, Drejtor i Pergjithshem