Aktivitet ndërgjegjësues në lidhje me informimin e nxënësve të arsimit parauniversitar mbi kuadrin rregullator që vepron në fushën e drejtësisë penale për të mitur dhe njëkohësisht ndërgjegjësimit për pasojat që veprime të mundshme delinkuente nga ana e tyre mund të kenë.

 • Aktivitet ndërgjegjesues/informues
 • 22/02/2023
 • 11:30
 • Shkolla 9 vjeçare "Isa Boletini" Paskuqan
 • Shqipëri
 • Tirane
 • Kamez
 • Paskuqan
 • Znj. Anda Hysi,
 • Pergjegjes i komanduar
 • Znj. Anda Hysi pergjegjes sektori e komanduar, znj. Ira Muco specialiste, z. Orges Memishaj specialist
 • Jo
 • Jo
 • Bora Krasniqi, specialiste
 • Kloudia Hasanllari, Drejtori i Institucionit