Vendimmarrja e Këshillit Mbikëqyrës në mbledhjen e datës 18 janar 2023

 • Tjetër
 • Këshilli Mbikëqyrës analizoi veprimtarinë e tij për vitin 2022 dhe miratoi programin e punës për vitin 2023, së bashku me kalendarin e mbledhjeve që do të zhvillojë gjatë këtij viti.
 • 18/01/2023
 • 10:00
 • Banka e Shqipërisë
 • Shqipëri
 • Tiranë
 • Tiranë
 • 9
 • Gent Sejko
 • Guvernatori i Bankës së Shqipërisë
 • Anëtarët e Këshilli Mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë
 • Jo
 • Jo
 • Najada Samarxhiu, Kryespecialiste, BANKA E SHQIPËRISË, Kabineti i Guvernatorit, Sektori i Komunikimit, Zyra e Shtypit
 • Najada Samarxhiu, Kryespecialiste, BANKA E SHQIPËRISË, Kabineti i Guvernatorit, Sektori i Komunikimit, Zyra e Shtypit