Më 1 shkurt 2023, Këshilli Mbikëqyrës i Bankës së Shqipërisë mori në shqyrtim dhe miratoi Raportin e Politikës Monetare.

 • Tjetër
 • Vendimet e politikës monetare
 • 01/02/2023
 • 16:00
 • Banka e Shqipërisë
 • Shqipëri
 • Tiranë
 • Tiranë
 • 9
 • Gent Sejko
 • Guvernatori i Bankës së Shqipërisë
 • Anëtarët e Këshilli Mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë
 • Po
 • Po
 • Najada Samarxhiu, Kryespecialiste, BANKA E SHQIPËRISË, Kabineti i Guvernatorit, Sektori i Komunikimit, Zyra e Shtypit
 • Najada Samarxhiu, Kryespecialiste, BANKA E SHQIPËRISË, Kabineti i Guvernatorit, Sektori i Komunikimit, Zyra e Shtypit