Trajnimi me temë ”Aplikimi i Sigurisë Ushqimore nga operatorë ushqimorë, përshtatja e konceptit ligjor në praktikën operacionale”, ku u trajnuan në bashkëbisedime, praktikat që duhet të zbatohen për të garantuar sigurinë e të gjithë produkteve ushqimore, rregulloret, standardet që duhet të zbatohen, inspektimet nga autoritetet përgjegjëse, si dhe kapacitetet laboratorike për të kryer analiza.

 • Tjetër
 • Trajnim Online
 • 06/02/2023
 • 10:00
 • Programi online Webex
 • Shqipëri
 • Tiranë
 • Tiranë
 • Tiranë
 • Migena Cina
 • Inspektore
 • Inspektorë e specialistë nga Drejtoritë Rajonale të AKU-së
 • Jo
 • Jo
 • Jona Halili
 • Jeta Deda