Takim me rektoret e IAL-ve për Udhezimin ” Për përcaktimin e diplomave universitare të njëvlefshme, të ngjashme ose të përafërta me fushën e mesimdhënies në arsimin parauniversitar.

 • Tryezë diskutimi
 • 22/02/2023
 • 10.00
 • Ministria e Arsimit dhe Sportit
 • Shqipëri
 • Tiranë
 • Tiranë
 • Tiranë
 • Znj. Evis Kushi
 • Ministre e Arsimit dhe Sportit
 • Znj. Evis Kushi, rektorët e IAL-ve, drejtues të MAS
 • Po
 • Jo
 • Z. Nebi Ganellari -Përgjegjës Sektori në MAS
 • Z. Erzen Tola- Sekretar i Përgjithshëm i MAS