Ditë e enjte, datë 9 shkurt 2023, ora 10:30, u zhvillua prezantimi i Raportit të Politikës Monetare, 2023/I për gazetarët e ekonomisë.

 • Aktivitet ndërgjegjesues/informues
 • 09/02/2023
 • 10:00
 • Banka e Shqipërisë
 • Shqipëri
 • Tiranë
 • Tiranë
 • 9
 • Erald Themeli
 • Drejtor i Politikës Monetare
 • Gazetarët e ekonomisë
 • Po
 • Jo
 • Najada Samarxhiu, Kryespecialiste, BANKA E SHQIPËRISË, Kabineti i Guvernatorit, Sektori i Komunikimit, Zyra e Shtypit
 • Najada Samarxhiu, Kryespecialiste, BANKA E SHQIPËRISË, Kabineti i Guvernatorit, Sektori i Komunikimit, Zyra e Shtypit