Raportim mbi menaxhimin e mbetjeve Urbane ne qarkun Diber, pastrim territori nga mbetjet urbane, prioritetet dhe te ndryshme….

 • Tjetër
 • Mbledhje mujore ne kuader te permbushjet te detyrave qe ngarkon "Ligji per Prefektitn
 • 21/02/2023
 • 11.00
 • Institucioni i Prefektit Qarkut Diber
 • Shqipëri
 • Diber
 • Diber
 • Peshkopi
 • Prefekti,
 • Titullar
 • Nenprefektet e Matit dhe Bulqizes , anetaret e Organit keshillues, perfaqesues nga 4 bashkite e qarkut , Sektoret e MKV dhe Zhvillimit Urban ne institucion .
 • Jo
 • Po
 • Rovena Tomcini(Lleshaj)
 • Donika Hysenaj