Në datat 10-11 janar 2023, Guvernatori i Bankës së Shqipërisë ndoqi punimet e Forumit për vendet e Evropës Qendrore dhe Lindore (EQL) – një aktivitet i përvitshëm i “Euromoney” që mbledh së bashku figura të njohura të fushës akademike, ekonomike e financiare nga vendet e EQL-së – për të diskutuar mbi zhvillimet më të fundit ekonomike në vendet e Evropës dhe kryesisht në ato të rajonit lindor dhe juglindor të saj.

 • Tryezë diskutimi
 • 11/01/2023
 • 10:00
 • Vjenë
 • Shtet tjetër
 • Vjenë
 • Gent Sejko | Anita Angelovska Bezhoska | Koba Gvenetadze | Mihály Patai
 • uvernatori i Bankës së Shqipërisë | Guvernatore e Bankës Kombëtare të Republikës së Maqedonisë së Veriut | Kryetar i Bordit dhe Guvernator i Bankës Kombëtare të Gjeorgjisë | Zëvendësguvernator i Bankës Kombëtare të Hungarisë
 • z. Guvernatori i Bankës së Shqipërisë, zj. Anita Angelovska Bezhoska, Guvernatore e Bankës Kombëtare të Republikës së Maqedonisë së Veriut; z. Koba Gvenetadze, Kryetar i Bordit dhe Guvernator i Bankës Kombëtare të Gjeorgjisë; z. Mihály Patai, Zëvendësguvernator i Bankës Kombëtare të Hungarisë.
 • Po
 • Po
 • Najada Samarxhiu Kryespecialiste BANKA E SHQIPËRISË Kabineti i Guvernatorit Sektori i Komunikimit, Zyra e Shtypit
 • Najada Samarxhiu Kryespecialiste BANKA E SHQIPËRISË Kabineti i Guvernatorit Sektori i Komunikimit, Zyra e Shtypit