Lidhje e marreveshjes me Radio Televizionin Shqiptar lidhur me konkursin e gjuhës shqipe, konkurs i cili organizohet në bashkepunim të MAS, RTSH dhe dontorëve partnere si Save the Children, World Vision, British Council dhe UNICEF.

 • Tjetër
 • Lidhje marrveshje
 • 22/02/2023
 • 13.00
 • Ministria e Arsimit dhe Sportit
 • Shqipëri
 • Tiranë
 • Tiranë
 • Tiranë
 • Znj. Evis Kushi
 • Ministre e Arsimit dhe Sportit
 • Znj. Evis Kushi, përfaqësues të RTSH dhe donatorëve, drejtues të MAS
 • Po
 • Jo
 • Z. Nebi Ganellari -Përgjegjës Sektori në MAS
 • Z. Erzen Tola- Sekretar i Përgjithshëm i MAS