Mbi punen e Ministrit te Shtetit per Standardet e Sherbimeve dhe aktualitetin

 • Tjetër
 • Interviste Televizive
 • 20/02/2023
 • 12:00
 • Studio TV/ Zyre
 • Shqipëri
 • Tirane
 • Tirana
 • Tirana
 • Milva Ekonomi
 • Minister i Shtetit per Standardet e Sherbimeve
 • Ministrja dhe Intervistuesja
 • Po
 • Jo
 • Edlira Zyfi, Keshilltar
 • Emerlinda Pema, Drejtor Kabineti