Inspektim per punimet ne projektin e ujesjellesit

 • Inspektim/kontroll
 • 22/02/2023
 • 10:00
 • Lumas
 • Shqipëri
 • berat
 • kucove
 • lumas
 • Kreshnik Hajdari
 • Kryetar Bashkie
 • banor te fshatit
 • Jo
 • Jo
 • zedhenese e Kryetarit
 • Sekretari i Pergjithshem