Inspektim per ecurine punimeve te projektit per ndertimin e rruges Donald Hoxha

 • Inspektim/kontroll
 • 23/02/2023
 • 10:00
 • Kucove
 • Shqipëri
 • berat
 • kucove
 • Kucove
 • Kreshnik Hajdari
 • Kryetar Bashkie
 • qytetaret
 • Jo
 • Po
 • zedhenese e Kryetarit
 • Sekretari i Pergjithshem