Program ndërkombëtar “Chevening” të bursave të ofruar nga Zyra e Jashtme e Commonwealth dhe Zhvillimit të Mbretërisë së Bashkuar i cili i krijon mundësinë të rinjve për të studiuar në universitetet e Mbretërisë së Bashkuar dhe i nxit ata të tregojnë potencialin për të influencuar në ndryshime pozitive në vendet e origjinës, duke investuar kështu në aspiratat e tyre.

 • Aktivitet ndërgjegjesues/informues
 • 10/02/2023
 • 10:00
 • Hotel Rogner
 • Shqipëri
 • Tiranë
 • Tiranë
 • 9
 • Alastair King-Smith | Gent Sejko
 • Ambasadorit të Mbretërisë së Bashkuar | Guvernatori i Bankës së Shqipërisë
 • Ambasadori i Mbretërisë së Bashkuar në Tiranë , Shkëlqesia e Tij z. Alastair King-Smith, të dërguarit të Posaçëm të Kryeministrit britanik në Ballkanin Perëndimor, Lord Stuart Peach, dhe të Guvernatorit të Bankës së Shqipërisë, z. Gent Sejko.
 • Po
 • Jo
 • Najada Samarxhiu, Kryespecialiste, BANKA E SHQIPËRISË, Kabineti i Guvernatorit, Sektori i Komunikimit, Zyra e Shtypit
 • Najada Samarxhiu, Kryespecialiste, BANKA E SHQIPËRISË, Kabineti i Guvernatorit, Sektori i Komunikimit, Zyra e Shtypit