Organizimi i kësaj Konference është një nga aktivitetet më të rëndësishme për këtë Muze, pasi jo vetëm na ndihmon të pasurojmë dhe të vijojmë studimin e koleksioneve të ekspozuara në të, por njëherazi i shërben edhe studiuesve vendas si një platformë diskutimi dhe argumentimi për punën e tyre kërkimore.

 • Aktivitet ndërgjegjesues/informues
 • 08/02/2023
 • 10:00
 • Banka e Shqipërisë
 • Shqipëri
 • Tiranë
 • Tiranë
 • 9
 • Gent Sejko
 • Guvernatori i Bankës së Shqipërisë
 • Studiues historianë e numizmatë, njohës të historisë monetare e ekonomike, kërkues me përvojë por dhe të rinj, si dhe punonjës të muzeve të bankave qendrore.
 • Po
 • Po
 • Najada Samarxhiu, Kryespecialiste, BANKA E SHQIPËRISË, Kabineti i Guvernatorit, Sektori i Komunikimit, Zyra e Shtypit
 • Najada Samarxhiu, Kryespecialiste, BANKA E SHQIPËRISË, Kabineti i Guvernatorit, Sektori i Komunikimit, Zyra e Shtypit