Në radhë të parë, më lejoni t’ju falënderoj për pjesëmarrjen në këtë prezantim të Raportit të Tranzicionit për periudhën 2022 – 2023, të përgatitur nga Banka Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim. Si gjithnjë, ky Raport mbetet një analizë profesionale dhe autoritare e ecurisë së ekonomive në proces tranzicioni e konvergjence, një pasqyrë e plotë e sfidave afatshkurtra e afatgjata me të cilat ato përballen, si dhe një udhërrëfyes i çmuar i politikave të stabilizimit e zhvillimit të nevojshme për të mbështetur një progres të qëndrueshëm ekonomik e shoqëror.

 • Tjetër
 • Fjala e Guvernatorit Sejko në Prezantimin e Raportit të Tranzicionit të BERZH-it 2022 - 2023
 • 30/01/2023
 • 10:00
 • Banka e Shqipërisë
 • Shqipëri
 • Tiranë
 • Tiranë
 • 9
 • Gent Sejko
 • Guvernatori i Bankës së Shqipërisë
 • Përfaqësuesit e lartë të Bankës Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim
 • Po
 • Po
 • Najada Samarxhiu, Kryespecialiste, BANKA E SHQIPËRISË, Kabineti i Guvernatorit, Sektori i Komunikimit, Zyra e Shtypit
 • Najada Samarxhiu, Kryespecialiste, BANKA E SHQIPËRISË, Kabineti i Guvernatorit, Sektori i Komunikimit, Zyra e Shtypit