Është kënaqësi e veçantë për mua që në emër të Bankës së Shqipërisë t’ju uroj mirëseardhjen në ceremoninë e nënshkrimit të marrëveshjes së bashkëpunimit ndërinstitucional midis Ministrisë së Brendshme, Prokurorisë së Përgjithshme dhe Bankës së Shqipërisë. Kjo marrëveshje shënon kurorëzimin e një pune voluminoze të nisur pesë vite më parë, me kontributin intensiv të përfaqësuesve të tre institucioneve tona.

498-6003

Megjithëse njerëzit gjithnjë e më shumë po përdorin pagesat digjitale, paraja fizike apo thënë ndryshe cash-i, mbetet një domosdoshmëri dhe luan një rol të rëndësishëm në jetën e gjithsecilit prej nesh. Kartëmonedhat dhe monedhat metalike janë e vetmja formë e parasë që mund të zotërohet dhe përdoret drejtpërdrejt nga kushdo, pa qenë nevoja për infrastrukturë, institucione ndërmjetësuese apo sisteme.

 • Tjetër
 • Ceremonia e nënshkrimit të marrëveshjes së bashkëpunimit ndërinstitucional “Për rritjen e eficiencës në parandalimin dhe mbrojtjen e monedhave nga falsifikimi, si dhe për goditjen e veprimtarisë kriminale në këtë fushë”
 • 17/01/2023
 • 10:00
 • Banka e Shqipërisë
 • Shqipëri
 • Tiranë
 • Tiranë
 • 9
 • Gent Sejko | Bledar Çuçi | Olsian Çela
 • Guvernatori i Bankës së Shqipërisë | Ministrit të Brendshëm, | Prokurorit të Përgjithshëm,
 • Në ceremoni morën pjesë përfaqësues nga bankat tregtare, Shoqata Shqiptare e Bankave, Agjencia e Sigurimit të Depozitave, Policia e Shtetit - u hap nga fjalët përshëndetëse të Guvernatorit të Bankës së Shqipërisë, z. Gent Sejko; Ministrit të Brendshëm, z. Bledar Çuçi; dhe Prokurorit të Përgjithshëm, z. Olsian Çela.
 • Po
 • Po
 • Najada Samarxhiu, Kryespecialiste, BANKA E SHQIPËRISË, Kabineti i Guvernatorit, Sektori i Komunikimit, Zyra e Shtypit
 • Najada Samarxhiu, Kryespecialiste, BANKA E SHQIPËRISË, Kabineti i Guvernatorit, Sektori i Komunikimit, Zyra e Shtypit