Banka e Shqipërisë organizon Konferencën e IV-t të Muzeut të Bankës së Shqipërisë. Konferenca njëditore do t’i kushtohet temës: “Mesjeta, pararendëse e një sistemi monetar të mirorganizuar”. Qëllimi i kësaj konference është të mbledhë së bashku studiues historianë e numizmatë, njohës të historisë monetare e ekonomike, kërkues me përvojë por dhe të rinj, si dhe punonjës të muzeve të bankave qendrore për të prezantuar e diskutuar gjetjet e studimeve të tyre mbi organizimin, qarkullimin dhe prodhimin monetar mesjetar, mbi rëndësinë dhe rolin e sistemeve monetare mesjetare, si pararendëse të një sistetmi monetar të mirorganizuar.

 • Aktivitet ndërgjegjesues/informues
 • 07/02/2023
 • 10:00
 • Banka e Shqipërisë
 • Shqipëri
 • Tiranë
 • Tiranë
 • 9
 • Gent Sejko
 • Guvernatori i Bankës së Shqipërisë
 • Studiues historianë e numizmatë, njohës të historisë monetare e ekonomike, kërkues me përvojë por dhe të rinj, si dhe punonjës të muzeve të bankave qendrore.
 • Po
 • Po
 • Najada Samarxhiu, Kryespecialiste, BANKA E SHQIPËRISË, Kabineti i Guvernatorit, Sektori i Komunikimit, Zyra e Shtypit
 • Najada Samarxhiu, Kryespecialiste, BANKA E SHQIPËRISË, Kabineti i Guvernatorit, Sektori i Komunikimit, Zyra e Shtypit