Analiza vjetore e punes se DPAP 2022

 • Tjetër
 • Analiza e punes vjetore e DPAP
 • 20/02/2023
 • 13.00
 • Hotel Tirana
 • Shqipëri
 • Tiranë
 • Tiranë
 • Tiranë
 • Rezarta Alla | Evis Kushi
 • Drejtore e Pergjithshme | Ministre
 • Drejtor të DRAP dhe Drejtor ZVAP
 • Jo
 • Jo
 • Rezarta Alla
 • Rezarta Alla