Bised me te rinjte , idet dhe nevojat e tyre

 • Tjetër
 • Bashkebisedim
 • 20/02/2023
 • 15;00
 • Ure Vajgurore
 • Shqipëri
 • Berat
 • Dimal
 • Ure VAjgurore
 • Juliana Memaj
 • Kryetar
 • Kryetar, sektori i arsimit kultures dhe sporteve
 • Jo
 • Jo
 • Rajmonda Shuka
 • Rajmonda Shuka