Prezantimi i veprës të shkrimtarit Eris Rusi

 • Tjetër
 • Takim letrar
 • 24/02/2023
 • 12:00
 • Universiteti "Fan S. Noli" Korçë
 • Shqipëri
 • Korçë
 • Korçë
 • Korçë
 • Eris Rusi | Nertil Jole
 • Shkrimtar | Prefekt i Qarkut Korçë
 • Përfaqësues të pushtetit vendor, OJF, përfaqësues nga komunitete të ndryshme
 • Po
 • Jo
 • Ornela Bena, Sekretar i Përgjithshëm
 • Ornela Bena, Sekretar i Përgjithshëm