Diskutim me gazetaret ne lidhje me ecurine e punes se Kadastres per vitin 2022

 • Aktivitet ndërgjegjesues/informues
 • 17/02/2023
 • 10:00
 • Ambientet e drejtorise qendrore te Kadastres Shqiptare
 • Shqipëri
 • Tirane
 • Tirane
 • 5
 • Artan Lame
 • Drejtor i Pergjithshem i Kadastres
 • Gazetare te ndryshem
 • Po
 • Jo
 • Ledia Lila - koornidator per media
 • Ledia Lila - koornidator per media