Miratimi i planit te veprimit antitrafik per vitin 2023

 • Tryezë diskutimi
 • 23/02/2023
 • 10:00
 • Zyrat e institucionit te Prefektit te Qarkut Lezhe
 • Shqipëri
 • Lezhe
 • Lezhe
 • Lezhe
 • Gjergj Prendi
 • Prefektit i Qarkut
 • Anetaret e Komitetit Antitrafik te Rajonit Lezhe
 • Jo
 • Po
 • Ilir Ndoka, Sekretar i Pergjithshem
 • Ilir Ndoka, Sekretar i Pergjithshem