Inspektim punimesh, vendosje shtylla ndriçimi ne lagjen “Sinan Ballaci”

 • Inspektim/kontroll
 • 20/02/2023
 • 12:00
 • Delvine
 • Shqipëri
 • Vlore
 • Delvine
 • Bashkia Delvine
 • Majlinda Qilimi
 • Kryetare e Bashkise
 • Kryetarja e Bashkise, Inxhinjer dhe staf
 • Jo
 • Jo
 • Elisaveta Cama
 • Elisaveta Cama