Historia dhe informacione pee Kalane e Dimalit

 • Aktivitet ndërgjegjesues/informues
 • 20/02/2023
 • 11;00
 • Kalaja e Dumalit
 • Shqipëri
 • Berat
 • Dimal
 • Cukalat
 • Alban Kora
 • Administrator
 • Adminiatrator,perfaqesues, nga drejtoria e monumenteve Berat,Sektori i Arsin Kultures,shkollat
 • Jo
 • Po
 • Rajmonda Shuka
 • Rajmonda Shuka