Vizitë në shoqata “Korça-Kultura-Feja” për tu njohur me arritjet e problematikat

 • Tjetër
 • Vizitë
 • 20/02/2023
 • 10:00
 • Ambientet e shoqatës "Korça-Kultura-Feja"
 • Shqipëri
 • Korçë
 • Korçë
 • Korçë
 • Nertil Jole
 • Prefekt i Qarkut Korçë
 • Përfaqësues të shoqatës "Korça-Kultura-Feja"
 • Jo
 • Jo
 • Ornela Bena, Sekretar i Përgjithshëm
 • Ornela Bena, Sekretar i Përgjithshëm