Njohja me njohuritë e përfituara në temat mbi bashkëpunimin civilo-ushtarak

 • Tjetër
 • Vizitë mësimore
 • 23/02/2023
 • 10:00
 • Ne Prefekturën e Qarkut Korçë
 • Shqipëri
 • Korçë
 • Korçë
 • Korçë
 • Nertil Jole
 • Prefekt i Qarkut Korçë
 • Përfaqësues nga Kolegji i Mbrojtjes dhe Sigurisë i Forcave të Armatosura
 • Po
 • Jo
 • Ornela Bena, Sekretar i Përgjithshëm
 • Ornela Bena, Sekretar i Përgjithshëm