Reflektim i IoAFP-ve për procesin e vetëvlerësimit dhe diseminim e komunikim me grupet e interesit për nisjen e procesit të akreditimit

 • Tryezë diskutimi
 • 16/02/2023
 • 09:30
 • Shkoder
 • Shqipëri
 • Shkoder
 • Shkoder
 • 2
 • Etleva Kaculi
 • Pergjegjese sektori i Akreditimit
 • Bardh Dedgjonaj, Irma Lohja, Ruzhdi Kapidanja, Albana Lleshaj
 • Jo
 • Jo
 • Etleva Kaculi, Pergjegjese sektori per akreditim
 • Ejvis Gishti, Drejtor i Pergjithshem