Zv.Kryeministrja njekohesisht Ministre e Infrastruktures dhe Energjise, Belinda Balluku do te nenshkruaje nje marreveshje me qeverine Italiane per permiresimin e rrjetit te shperndarjes se energjise elektrike ne zonen e veriut te Shqiperise

 • Tjetër
 • Nenshkrim marreveshje
 • 18/02/2023
 • 09:00
 • Tirane
 • Shqipëri
 • Tirane
 • Tirane
 • Tirane
 • Belinda Balluku | Fabrizio Bucci
 • Zv.Kryeministre | Ambasador i Italise ne Shqiperi
 • Zv.Kryeministrja Belinda Balluku, Ambasadori i Italise ne Shqiperi Fabrizio Bucci dhe stafet respektive
 • Po
 • Jo
 • Florion Serjani, keshilltar per median dhe komunikimin ne MIE
 • Vikrita Çuto, Drejtore e Përgjithshme Ekonomike dhe e Shërbimeve Mbështetëse ne MIE