Zv.Kryeministrja njekohesisht Ministre e Infrastruktures dhe Energjise, Belinda Balluku do te kryeje nje inspektim te ecurise se punes ne godinen e re te DRSHTRR Korçe

 • Inspektim/kontroll
 • 18/02/2023
 • 13:00
 • Korçe
 • Shqipëri
 • Korçe
 • Korçe
 • Korçe
 • Belinda Balluku | Blendi Gonxhja
 • Zv.Kryeministre | Drejtor i Pergjithshem i DPSHTRR
 • Zv.Kryeministrja Belinda Balluku, drejtori i pergjithshem i DPSHTRR, Blendi Gonxhja dhe drejtori rajonal i DRSHTRR Korçe
 • Jo
 • Jo
 • Florion Serjani, keshilltar per median dhe komunikimin ne MIE
 • Vikrita Çuto, Drejtore e Përgjithshme Ekonomike dhe e Shërbimeve Mbështetëse ne MIE