Prezantimi i Raportit Publik të Analizes Vjetore dhe MSH 2022

 • Tjetër
 • Analiza Vjetore dhe e Matures Shteterore 2022
 • 24/02/2023
 • 10:00
 • salla "Tonin Harapi", Liceu Artistik Tiranë,
 • Shqipëri
 • Tiranë
 • Tiranë
 • 2
 • Evis KUSHI | Rezarta ALLA | Erjeta ALHYSA
 • Minister i Arsimit dhe Sportit | Drejtor i Drejtorise se Pergjithshme te Arsimit Parauniversitar | Drejtor i Zyres Vendore Arsimore Tirane
 • Drejtoret e institucioneve arsimore publike dhe jopublike,punonjesit e zyres vendore arsimore tirane.
 • Jo
 • Jo
 • Sulejman KETA,Pergjegjes i Sektorit te Monitorimit te Kurrikules
 • Sulejman KETA,Pergjegjes i Sektorit te Monitorimit te Kurrikules