Bashkebisedim me fermer te zones

 • Tjetër
 • Baahkebisedim
 • 16/02/2023
 • 10;00
 • Fshati Drenovic
 • Shqipëri
 • Berat
 • Dimal
 • Kutalli
 • Juliana Memaj
 • Kryetar
 • Kryetar,administrator,drejtoeia e bujqesise
 • Jo
 • Jo
 • Rajmonda Shuka
 • Rajmonda Shuka