Bashkebisedim per nevojat e ekipeve

 • Tjetër
 • Bashkebisedim
 • 16/02/2023
 • 13;00
 • Ure Vajgurore
 • Shqipëri
 • Berat
 • Dimal
 • Ura Vajgurore
 • Juliana Memaj
 • Kryetare
 • Kryetar,Sektori i arsimit,kultures dhe sporteve
 • Jo
 • Jo
 • Rajmonda Shuka
 • Rajmonda Shuka