Takim me fermeret mbi pridhimet ne sera

 • Aktivitet ndërgjegjesues/informues
 • 16/02/2023
 • 11:00
 • Fshati Zharrëz, Njësia Administrative Zharrëz
 • Shqipëri
 • Fier
 • Patos
 • Patos
 • Rajmonda Balilaj
 • Kryetare e Bashkisë
 • Administraoria e Njesise Administrative, Stafi i Derjtorise se Bujqesise, Deputet e Zones sipas dëshires, Fermere te ndryshem te fshatit
 • Jo
 • Jo
 • Orges Golloshi, Drejtor i Drejtorise se Bujqesise
 • Shkëlqim Beqiraj, Sekretari i Përgjithshëm