Përmes këtij takimi synohet që të informohen grupet e interesit, qytetarët dhe cdo individ tjetër i interesuar, mbi thirrjen e Ministrisë së Kulturës së Republikës së Shqipërisë, për përfitimin e “Bonusit të Rijetëzimit”.

 • Aktivitet ndërgjegjesues/informues
 • 16/02/2023
 • 11:00
 • Bashkia Himare
 • Shqipëri
 • Vlore
 • Himare
 • Himare
 • Orgest Feimi | Jorgo Goro
 • Drejtor DRTK-Vlore | Kryetar i Bashkise Himare
 • Kryetari i Bashkise Himare, Drejtori i DRTK-Vlore, Kryepleqesite e fshatrave te bashkise Himare, Grupe interesi, banore te zones
 • Po
 • Po
 • Neritan Mehmetaj
 • Orgest Feimi