Vizitë në shkollën 9-vjeçare “Kosova” për Programin Kombëtar të Aktiviteteve Jashtë Orarit Mësimor (JOM) ​Aktivitet i përbashkët i Ministrit të Arsimit dhe Sportit dhe Ministrit të Shtetit për Rininë dhe Fëmijët për promovimin e Programit Kombëtar të Aktiviteteve Jashtë Orarit Mësimor (JOM).

 • Tjetër
 • Promovim programi
 • 17/02/2023
 • 13.00
 • Shkolla 9 vjeçare "Kosova", Tiranë
 • Shqipëri
 • Tiranë
 • Tiranë
 • Tiranë
 • Znj. Evis Kushi | Znj. Bora Muzhaqi
 • Ministër i Arsimit dhe Sporttit | Ministër
 • Znj. Evis Kushi, Znj. Bora Muzhaqi, mësues
 • Jo
 • Jo
 • Z. Nebi Ganellari - Pergjegjes Sektori në MAS
 • Z. Erzen Tola, Sekretar i Përgjithshëm i MAS