Marrëveshja lidhet me qëllim ofrimin e shërbimeve për të miturit dhe të rinjtë në konflikt me ligjin që shfaqin varësi ndaj alkoolit, lojërave të fatit, dograve psikotrope etj.

 • Tjetër
 • Takim në kuadër të lidhjes së marrëveshjes së bashkëpunimit ndërmjet institucionit tonë dhe Alba Nostra Salus, Qendrës së Rehabilitimit për Çrregullimet Adiktive
 • 17/02/2023
 • 10:00
 • Ministria e Drejtesise
 • Shqipëri
 • Tirane
 • Tirane
 • Tirane
 • Znj; Klaudia Hasanllari
 • Drejtor i institucionit
 • Znj. Klaudia Hasanllari, i gjithe stafi i institucionit si dhe pjesemarres nga spitali "Salus"
 • Jo
 • Jo
 • Bora Krasniqi, specialiste
 • Kloudia Hasanllari, Drejtori i Institucionit