Inspektim i rikonstruksionit te rruges Dellinje

 • Inspektim/kontroll
 • 18/02/2023
 • 13:00
 • Inspektim i rikonstruksionit te rruges Dellinje
 • Shqipëri
 • Elbasan
 • GRAMSH
 • GRAMSH
 • Klodian Taçe
 • Kryetar Bashkise Gramsh
 • 50
 • Po
 • Po
 • Ergita Kaso, Zv/Kryetar
 • Adnand Shuli, Sekretar i Pergjithshem