Inspektim i nisjes se punimeve, Shkolla 9-vjecare “Hillary Clinton”, Lagjia Administrative Nr. 2, Kamez.

 • Inspektim/kontroll
 • 16/02/2023
 • 09:00
 • Rruga "Paqesori", Lagjia Administrative Nr. 2, Kamez.
 • Shqipëri
 • Tirane
 • Kamez
 • Lagjia Administrative Nr. 2, Kamez.
 • Belinda Balluku | Peter Zingraf | Brit Horschke | Rakip Suli
 • Ministre e Infrastruktures dhe Energjitikes | Ambasadori Gjerman ne Shqiperi | Drejtor i KfW per Shqiperine | Kryetar i Bashkise Kamez
 • Ministre e Infrastruktures dhe Energjitikes; Ambasadori Gjerman ne Shqiperi; Drejtor i KfW per Shqiperine; Kryetar i Bashkise Kamez.
 • Jo
 • Jo
 • Eni Pellumbi (Drejtoreshe e Medias dhe Informacionit)
 • Elvis Gjika (Drejtor i Pergjithshem)