Fillimi i punimeve për ndërtimin e shkollës Hilary Cliton Kamëz, e shembur nga termeti, me grant të qeverisë
gjermane nëpërmejt KFW. Ministrja Evis Kushi është e ftuar në këtë event.

 • Inagurim
 • 15/02/2023
 • 09.00
 • Kamëz
 • Shqipëri
 • Kamëz
 • Kamëz
 • Kamëz
 • Znj. Belinda Balluku | Znj. Evis Kushi
 • Zv. Kryeministër, ministre | Ministër i Arsimit dhe Sporttit
 • Znj. Belinda Balluku, Znj. Evis Kushi
 • Po
 • Po
 • Z. Nebi Ganellari - Pergjegjes Sektori në MAS
 • Z. Erzen Tola, Sekretar i Përgjithshëm i MAS