Takimi realizohet ne kuader te hartimit te planit te rehabilitimit per te miturin i cili eshte liruar nga Iinstituti i te Miturve Kavaje pas perfundimit te periudhes se denimit.

 • Tjetër
 • Takim mbi koordinimin nderinstitucional te planit te rehabilitimit
 • 14/02/2023
 • 11:00
 • Bashkia Sarande
 • Shqipëri
 • Vlore
 • Sarande
 • Sarande
 • Znj. Anda Hysi,
 • Pergjegjes i komanduar
 • Znj. Anda Hysi pergjegjes sektori e komanduar, znj. Lindona Gega specialiste, z. Orges Memishaj specialist
 • Jo
 • Jo
 • Bora Krasniqi, specialiste
 • Kloudia Hasanllari, Drejtori i Institucionit