Mbjellje pemesh

 • Tjetër
 • 14-Shkurti
 • 14/02/2023
 • 10:00
 • Qender te qytetit
 • Shqipëri
 • Berat
 • Dimal
 • Qender
 • Juliana Memaj
 • Kryetar
 • Kryetarja,sektori Kultures
 • Jo
 • Jo
 • Rajmonda Shuka
 • Rajmonda Shuka