Ministri i Shtetit per Mbrojtjen e Sipermarrjes ne kuader te fushes se vete te veprimtarise do te marre pjese ne nje aktivitet te organizuar nga nje prej perfituesve te mbeshtetur me Grant nga MiSHMS

 • Tjetër
 • Aktivitet i organizuar nga perfituesi i thirrjes per te prezantuar Laboratorin ku zhvillon veprimtarine
 • 14/02/2022
 • 18:00
 • Rruga "Hamdi Garunja", Liqeni i thate
 • Shqipëri
 • Tirane
 • Tirane
 • Tirane
 • Edona Bilali
 • Minister Shteti per Mbrojtjen e Sipermarrjes
 • Te ftuar nga organizuesi i aktivitetit
 • Jo
 • Jo
 • Ema Vakeflliu
 • Manushaqe Gojka