Inspektim i punimeve

 • Inspektim/kontroll
 • 13/02/2023
 • 10:00
 • Lagjja Dukas
 • Shqipëri
 • Fier
 • Patos
 • Patos
 • Rajmonda Balilaj | Arben Manoku
 • Kryetare e Bashkisë | Drejtor i Drejtorise Se Sherbimeve dhe Projekteve
 • Stafi i Drejtorise se Sherbimeve, Operatori Zbatues dhe Mbikqyresi i Punimeve
 • Jo
 • Jo
 • Arben Manoku, Drejtori i Drejtorise e Sherbimeve dhe Projekteve
 • Shkëlqim Beqiraj, Sekretari i Përgjithshëm