Takim informues mbi bonusin e rijetesimit

 • Aktivitet ndërgjegjesues/informues
 • 17/02/2023
 • 10:00
 • Kruje
 • Shqipëri
 • Durres
 • Kruje
 • Kruje
 • Milva Ekonomi | Elva Margariti
 • Minister i Shtetit per Standardet e Sherbimeve | Ministria e Kulture
 • Ministri i Shtetit per Standardet e Sherbimeve, Ministri i Kultures, Te tjere
 • Po
 • Po
 • Edlira Zyfi, Keshilltar
 • Emerlinda Pema, Drejtor Kabineti