Inagurimi i Laboratorëve dhe Qendrës Multifunksionale të Këshillit Studentor dhe Klubeve Studentore, mbeshtetur me financim nga MAS.

 • Inagurim
 • 14/02/2023
 • 09.00
 • Fakulteti i Gjuhëve të Huaja Tiranë
 • Shqipëri
 • Tiranë
 • Tiranë
 • Tiranë
 • Znj. Evis Kushi | Z. Artan Hoxha
 • Ministre e Arsimit dhe Sportit | Rektor i Universitetit të Tiranës
 • Z. Znj. Evis Kushi, Z. Artan Hoxha, Znj. Esmeralda Kromidha, Dekane FGJH, Znj Emanuela Daci, Kryetare e Këshillit Studentor
 • Po
 • Jo
 • Z. Nebi Ganellari -Përgjegjës Sektori në MAS
 • Z. Erzen Tola- Sekretar i Përgjithshëm i MAS