Aktivitet ndërgjegjsues për të rinjtë mbi BE

 • Aktivitet ndërgjegjesues/informues
 • 13/02/2023
 • 13:00
 • Bashkia Patos
 • Shqipëri
 • Fier
 • Patos
 • patoS
 • Elda Goxhaj | Elda Goxhaj
 • Drejtoresh e Drejtorisë së Integrimit
 • Specialistet e Drejtorisë së Integrimit Europian
 • Jo
 • Jo
 • Elda Goxhaj, Drejtore e Drejtorisë së Integrimit Europian
 • Shkëlqim Beqiraj, Sekretari i Përgjithshëm