BISEDE ME BIZNESET E ZONES

 • Tjetër
 • BASHKEBISEDIM
 • 13/02/2023
 • 11;30
 • URE VAJGURORE
 • Shqipëri
 • BERAT
 • DIMAL
 • QENDER
 • JULIANA MEMAJ
 • KRYETARE
 • KRYETARE,ADMINISTRATOR,DREJTOR TAKSASH
 • Jo
 • Jo
 • RAJMONDA SHUKA
 • RAJMONDA SHUKA