Shpallje në rrjete sociale të konkursit ndërkombëtar për projektimin e stadiumeve në qytetin e Korcës, Durrësit, Vlorës.

 • Tjetër
 • Shpallje konkursi
 • 10/02/2023
 • 10.00
 • Postim në rrjetet sociale
 • Shqipëri
 • Tiranë
 • Tiranë
 • Tiranë
 • Nuk ka
 • Shpallje ne rrjetet sociale
 • Nuk ka. Shpallje në rrjetet sociale
 • Jo
 • Po
 • Z. Nebi Ganellari -Përgjegjës Sektori në MAS
 • Z. Erzen Tola- Sekretar i Përgjithshëm i MAS